Taal is (cultureel) Kapitaal!
  
 
 
Cultuur
Goed functioneren in de samenleving of in een organisatie vereist kennis van de cultuur. Dat je weet, wat ervan je verwacht wordt. Hier is de afgelopen decennia veel onduidelijkheid over ontstaan. Dit is veroorzaakt door het verzet tegen de traditionele gedeelde Nederlandse cultuur. Deze cultuur had het meer over plichten tegenover elkaar en minder over rechten. De traditionele cultuur verschafte daarmee duidelijke regels en verwachtingen. Een belangrijke verzameling regels in een cultuur is die van de taal. Door afscheid  te nemen van tradities ontstaat vrijheid maar daarmee ook terughoudendheid in het duidelijk stellen van de norm. Eén gevolg ervan is de onduidelijkheid over het juiste gebruik van de Nederlandse taal.
 
Cassuto Vorming & Scholing windt geen doekjes om het belang van juist gebruik van de taal door nieuwkomers en studenten voor de sociale acceptatie door andere hoger opgeleiden. 
 
taal Hoe schrijven en spreken hoger opgeleiden Nederlands?